בזק - Free WiFi
בזק היקרים (תרתי משמע), כבר יש בישראל רשת WiFi חברתית, קוראים לה בית הקפה השכונתי. הם אפילו מגישים קפה.

No comments:

Post a Comment