פרסומות יס / הוטבפרסומות של יס טוני סופרנו מאיים שנתחבר אחרת נגמור רע, בפרסומות של הוט הבורר מתפרץ לבתי הלקוחות (ורוה"מ נגרר אחריו). סוף סוף קצת אמת בפרסום.

No comments:

Post a Comment