"פרסומות ל-"ישראל היום" ב-"הארץחוק בסיסי ומובן מאליו בפרסום - אל תפרסם את המתחרים שלך. אז אם יש פרסומת ל-"ישראל היום" ב-"הארץ" כנראה שאחד מהם הוא לא עיתון.

No comments:

Post a Comment