פרסומת בנק מזרחי - סוגרים חשבוןהאם אפשר לחייג 8860* גם על מנת לסגור חשבון בבנק מזרחי? כי השיחה בתחילת הפרסומת דומה מאוד לשיחה שמישהי קרובה אלי ניהלה לאחרונה עם בנק מזרחי.

No comments:

Post a Comment