נתתי לה חיי - הבימהבתחילת המחזה הדמות הראשית מנסה להתאבד ונכשלת. כמה חבל.

No comments:

Post a Comment