"בעז גאון - מדור דעות, "הארץסגנון הכתיבה של בעז גאון טרחני, מזויף, ומיוזע ממאמץ עד כדי כך שגם כאשר הדעה שלי זהה לשלו (וזה לרוב המקרה) אני נוטה לשקול מחדש את עמדתי.

No comments:

Post a Comment