כמעט נורמלי - הבימה


טוויסט חצי מעניין בעלילה לא מציל את ההפקה הארוכה מדי הזו מטרחנות דידקטית; הסתמכות יתר על כישוריו המוזיקליים (ושרירי הבטן) של הראל סקעת.

No comments:

Post a Comment