יונה ונער - גשרשאלה: האם יש משהו נורא יותר משחקנים מבוגרים שמשחקים ילדים בקול מתיילד?

תשובה: כן; שחקנים שעושים זאת ובו זמנית מקריינים את מעשיהם בגוף שלישי.

No comments:

Post a Comment