"ביקורת מסעדות מאת שגיא כהן - מוסף גלריה שישי של "הארץיש לא מעט סופי שבוע בתקופה האחרונה בהם ביקורת המסעדות מאת שגיא כהן היא הדבר היחיד ששווה לקרוא במוסף גלריה שישי של עיתון הארץ.

No comments:

Post a Comment