פרסומת אזורים - המוביל הדבילאיזו מכה זו כשהמוביל המזרחי המכוער הורס לכם את החוויה של המעבר למתחם האשכנזי המגודר והטהור, בו לא תצטרכו יותר להתמודד עם טיפוסים כאלה?

No comments:

Post a Comment